Home / Coordinator List 2016-17

 

D.V.S. English School

C0-ORDINATOR LIST 2016-17

Std Coordinator Teacher’s Name Sign
1st & 2nd Miss. Supriya Naik
3rd & 4th Miss. Asha S. Razak
5th , 6th & 7th Mr. Pardeshi Prabhanjan
8th , 9th & 10th Mrs. Saujanya Kshirsagar

 

SR.NO TEACHERS NAME SIGN.
1 MRS.GURMIT KAUR MATTA
2 MISS. ASHA S. RAZAK
3 MRS.SUPRIYA CHAVAN
4 MRS.VIDYA R. AHIRRAO
5 MRS.SNEHAL V.  MURUKATE
6 MISS. JYOTI K. BELKAR
7 MR.DINESH TOPALE
8 MISS. BHAGASHRI GHORPADE
9 MISS.SUPRIYA NAIK
10 MISS.PRIYANKA THENGIL
11 MRS. SWATI TATURKAR
12 MRS. VAISHALI MORE
13 MRS. SANCHITA PATIL
14 MRS. USHA SINGH
15 MRS. MUNMUN BERA
16 MR. GANESH PILLANE
17 MR. NILESH V.HRIVE
18 MRS.PARVATI S. PATIL
19 MRS.NEELA C. PATEL
20 MRS.VANITA S. SURYAVANSHI
21 MRS. SHAIKH SAHANA RIYAZ
22 MRS. KANCHAN S. BADGUJAR
23 MRS.SAUJANYA S. KSHIRSAGAR
24 MRS.GAURI U. NANDI
25 MR. PRABHANJAN H. PARDESHI
26 MISS. GANGOTRI R. PHATKE
27 MRS.SHUBHANGI H. JAGTAP
28 MRS.VAISHALI S.DHUMAL